Darjes CAD

CAD modeller utviklet i Autodesk Fusion 360. Darjes.no forbeholder rettighetene til alle modellene.

5mm LED Indikatorarmatur

5mm LED indikatorarmatur hvor det brukes halv-transparent plexiglass til å fordele lyset fra dioden. Teksten er skrevet ut med en Brother H102 label maker.